Imunisasi adalah cara meningkatkan kekebalan seseorang terhadap penyakit, sehingga bila kelak terpejan pada penyakit tersebut ia tidak menjadi sakit. Lalu, […]

  • 1
  • 2